Utleie

img3641

Gjerpen Misjonskirke har flotte lokalerU underetasjen til mindre selskaper og samlinger og Menighetssalen til minnesamvær, møter, kurs eller liknende. 
Meld din interesse til Liv Mette Limi, mobil 97546051 eller epost: livmette.limi@gmail.com

Utleie priser
For Menighetens medlemmer:
Hovedetasje: møtesal og kirketorg: Kr. 1500,-
Underetasjen: festsal, ungdomsrom og kjøkken: Kr. 1500,-

Prisen er inkludert vask.

Utleie priser generelt
Hovedetasje: møtesal og kirketorg: Kr. 2500,-
Underetasjen: festsal, ungdomsrom og kjøkken: Kr. 2500,-

Prisen er inkludert vask.

September 2015.

Konfirmasjon 2018

Ønsker din familie å leie lokaler forbindelse med konfirmasjon mai 2018?
Meld din interesse til Liv Mette Limi, mobil 97546051 eller epost: livmette.limi@gmail.com innen 1.september 2016.

Er flere interessert, blir det loddtrekning.

 

 

 

 

 

OM GJERPEN MISJONSKIRKE

Gjerpen misjonsmenighet er en fri og selvstendig menighet tilknyttet trossamfunnet Misjonskirke Norge .
Vi ønsker deg varmt velkommen til fellesskapet i kirken.

 

 

SOSIALE MEDIA

KONTAKTINFO

Gjerpen misjonskirke
Luksefjellvegen 451, 3721 Skien

Kontortid:
Tirs. 09.00- 14.00
Tors. 09.00- 10.30


E-post ansatte: Kontaktinfo til ansatte og styret
E-post kontoret: postgmk@gmail.com
Nettredaksjonen: Chris Millett, redaktør
404 55 595
chri.millett@gmail.com

 

Kontonummer: 3000.30.65010

© 2018
Publiseres med eRedaktør