Livsnære grupper

cellegrupper

Små fellesskap i det store fellesskapet.

Smågrupper for menn og damer.

 •  Noe å spise
 • Fellesskap
 •  Bra påfyll og utfordringer for troen i hverdagen.
 •  Åpent for nye hele veien, og da potensielt deler seg hvis vi blir mange.

Kontaktpersoner

Mannsgruppe:  Tor Marius Langås. Tlf: 477 54 990
Damegrupper:  Lindis Watland Langås. Tlf: 415 09 476

Send en sms eller ta kontakt med kontaktpersonene hvis du er interessert i å bli med i en gruppe.

Smågruppe for menn og damer.

 •  Noe å spise
 •  Fellesskap
 •  Bra påfyll og utfordringer for troen i hverdagen.
 •  Menn og damer hver for seg, helst for logistikken rundt eventuelle barn.
 •  Ikke bare for par.
 •  Åpent for nye hele veien, og da potensielt deler seg hvis vi blir mange.
 •  Hyppighet: annenhver uke.
 •  Holde tiden, altså ferdig til avtalt tidspunkt.

Kontaktpersoner

Mannsgruppe 1:  Tor Marius Langås. Tlf: 477 54 990
Mannsgrupe 2: Thomas Stornes. Tlf: 476 68 286
Damegruppe:  Lindis Watland Langås. Tlf: 415 09 476

Dato for gruppene:
Menn i oddetallsuker tom 6.12
Damer i partallsuker tom 13.12.

Se hovedkalenderen

”Den lille hjelper”

Målet med gruppen er å samler inn penger til misjon og til utstyr i kirken.
Gruppen samles hjemme hos hverandre hver tredje mandag i måneden.
Hver gang spiser vi en enkel kveldsmat og leser fra bibelen og ber sammen.
Kontaktperson: Bodil Nordang Tlf: 35590305 /915 77 390

«Tweens» jentegruppe

Annenhver torsdag er det jentegruppe hjemme hos Elén Wikstøl Stornes for jenter i alderen 12/13- 16 år. Det er Stine Fineid Millett og Elén som har ansvar for å lede samlingene. Vi starter ofte med litt lett servering, og snakker sammen om hvordan ukene siden sist har vært. Vi synger/hører på lovsang sammen, og ber for hverandre. Hver samling snakker vi om et tema eller et bibelvers. Vi har fokus på utfordringer med å være en kristen tenåring, og tar også opp tema jentene er nysgjerrig på og syntes er utfordrende.
Kontaktpersoner: Elén Wikstøl Stornes. Tlf. 452 71 338 og Stine Fineid Millett. Tlf. 951 51 449

Damegruppe

Kontaktperson: Inger Haldis Bråtane. Tlf. 936 73 176


OM GJERPEN MISJONSKIRKE

Gjerpen misjonsmenighet er en fri og selvstendig menighet tilknyttet trossamfunnet Misjonskirke Norge .
Vi ønsker deg varmt velkommen til fellesskapet i kirken.

 

 

SOSIALE MEDIA

KONTAKTINFO

Gjerpen misjonskirke
Luksefjellvegen 451, 3721 Skien

Kontortid:
Tirs. 09.00- 14.00
Tors. 09.00- 10.30


E-post ansatte: Kontaktinfo til ansatte og styret
E-post kontoret: postgmk@gmail.com
Nettredaksjonen: Chris Millett, redaktør
404 55 595
chri.millett@gmail.com

 

Kontonummer: 3000.30.65010

© 2018
Publiseres med eRedaktør