Barnekirken

timthumbphp

Det er mange barn i Gjerpen misjonskirke og søndagsskolen - som vi kaller Barnekirken. Og det er plass til flere!

Vi gleder oss til å møtes i Barnekirken. Hvis du ikke helt vet hvordan vi deler inn gruppene våre, så får du en oversikt her:

Glassrommet i underetasjen har trygge samlinger for de mellom 3 og 6 år.

Har du begynt på skolen og går i 1,2,3 eller 4. klasse, så er det futt og fart inne i Barnekirken.

Går du i 5. klasse eller er opp mot konfirmasjonsalder, så er det samling innerst i underetasjen. Denne gruppen kaller vi for Grandis

Vi anbefaler de som er konfirmert til å delta på gudstjenestene, men noen ønsker kanskje å hjelpe til som ledere i en gruppe? Da tar de kontakt med en av de ansatte.

De minste barna har et lekerom tilgjengelig bak i kirkesalen.

Vi blir alltid med de første minuttene oppe i gudstjenesten kl.11.00 og så går vi ned i de forskjellige gruppene.

 

Følg Barnekirken på Facebook 

Samlingene

barnekirken
Barnekirken

I de ulike samlingene - om vi har mulighet til alle gruppene, eller er felles - har vi andakt, sanger med bevegelser og kreative innslag. Vi lærer fra Bibelen og har det gøy sammen. Vi ønsker at barna skal finne seg godt til rette i menigheten. Jesus tok de små barna inntil seg og sa at «disse barna hører mitt rike til». Vi ønsker at barna skal få utvikle og utfolde seg, ha det bra og kose seg i hverandres selskap. Barnekirken skal, som menigheten generelt, være en Positiv Møteplass. Både barna imellom og mellom hvert enkelt barn og Gud.

Vi arrangerer også Alle Sammen-gudstjenester i menigheten, som er en samling for hele menigheten, ung som gammel.

Velkommen!

OM GJERPEN MISJONSKIRKE

Gjerpen misjonsmenighet er en fri og selvstendig menighet tilknyttet trossamfunnet Misjonskirke Norge .
Vi ønsker deg varmt velkommen til fellesskapet i kirken.

 

 

SOSIALE MEDIA

KONTAKTINFO

Gjerpen misjonskirke
Luksefjellvegen 451, 3721 Skien

Kontortid:
Tirs. 09.00- 14.00
Tors. 09.00- 10.30


E-post ansatte: Kontaktinfo til ansatte og styret
E-post kontoret: postgmk@gmail.com
Nettredaksjonen: Chris Millett, redaktør
404 55 595
chri.millett@gmail.com

 

Kontonummer: 3000.30.65010

© 2018
Publiseres med eRedaktør